Ľudia sú úžasní

My ľudia, robíme skvelé veci. Budujeme veľké mestá, budovy, cesty, mosty, umelecké diela, kultúry, spoločnosti, vzťahy, lode, technológie a ešte oveľa viac. V priebehu storočí boli vytvorené neskutočné veci vďaka tvrdej práci, usilovnosti a vytrvalosti, ktoré boli poháňané víziami, túžbou a snahou. Všetci žijeme náš život a každý má svoju vlastnú cestu. Samozrejme máme radi život ale tiež máme ešte veľa snov, prianí a potešení, ktoré chceme uskutočniť, aby bol náš život čo najviac uspokojujúci . A naše deti, ich deti a deti ich detí… budú robiť to isté.

Náš život žijeme v určitom prostredí. Všetko v našom okolí na nás pôsobí a my pôsobíme na všetko okolo nás, a tak sa navzájom ovplyvňujeme. Aby sme si udržali prostredie, ktoré radi vidíme, dotýkame sa ho a cítime, je potrebné konať, aby sme ho zachovali, udržali, rozvíjali a kultivovali. Ľudia si uvedomujú, že sa za posledných 200 rokov uvoľnilo do prostredia okolo nás veľké množstvo energie, ktorá prináša nielen výhody, ktoré sa nám všetkým páčia, ale aj účinky, ktoré nie sú pre nás až tak prospešné. Keďže tieto účinky môžu zničiť naše plány na cestovanie, túžby vidieť rozličné destinácie, ochutnať lahodné jedlá, radosť vidieť modrú oblohu, zažiť upokojenie zvukmi dažďa, bezpečný domov, príležitosť stretnúť ľudí, možnosť ísť na párty a ešte oveľa viac, mali by sme urobiť niečo, aby sme udržali našu planétu Zem priateľskú pre človeka. Ľudia sú inteligentní a šikovní, už teraz robia milióny vecí, aby zachránili našu planétu pre nás a našich nástupcov s veľkým úsilím a nadšením. Som len človek ako každý, v každodennom živote dokážem robiť len malé veci, ale skúste vynásobiť výsledok týchto malých vecí siedmimi miliardami … Takže poďme spoločne zdieľať tieto malé veci. Určite ich robia každý deň tisíce žien a mužov, ale dúfam, že aspoň niektoré z nich budú pre vás nové a užitočné, ktoré si osvojíte a budete zdieľať ďalej … Prajem Vám navždy pekný deň !!!