Čo je ekológia

Ekológia (z gréčtiny: οἶκος, “house” alebo “environment”; -λογία, “study of”) je odvetvie biológie, ktoré študuje interakcie medzi organizmami a ich prostredím. Medzi predmety štúdia patria interakcie organizmov, ktoré zahŕňajú biotické a abiotické zložky svojho prostredia. Medzi zaujímavé témy patrí biodiverzita, distribúcia, biomasa a populácie organizmov, ako aj spolupráca a konkurencia v rámci druhov a medzi nimi. Ekosystémy sú dynamicky interagujúce systémy organizmov, spoločenstiev, ktoré tvoria, a neživých zložiek ich životného prostredia. Ekosystémové procesy, ako je primárna výroba, pedogenéza, kolobeh živín a výstavba útočísk, regulujú tok energie a hmoty prostredím. Tieto procesy sú udržiavané organizmami so špecifickými vlastnosťami v histórii života. Biodiverzita znamená existenciu rôznych druhov, génov a ekosystémov, obohacuje niektoré ekosystémové služby.

Zdroj : Wikipedia : Ecology

4600cookie-checkČo je ekológia

Related Post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *