Kolobeh uhlíka

Kolobeh uhlíka je biogeochemický cyklus popisujúci systém prenosu uhlíka (v rôznych formách) medzi biosférou, pedosférou, geosférou, hydrosférou a atmosférou Zeme. Uhlík je hlavnou zložkou organických zlúčenín a aj hlavnou zložkou niektorých významných minerálov, napríklad vápenca. Spolu s kolobehom dusíka a vody, kolobeh uhlíka spoluutvára podmienky pre udržiavanie života na Zemi. Continue Reading

Prečo Glosár ?

Niekedy mám zmätok, pokiaľ ide o termíny (jazykové)  a ich obsah publikovaný v médiách. Alebo ich obsah – myslím tým, čo chápem za slovami – je v nich viac ako mám na mysli, alebo niekedy premýšľam inak o pojmoch (slová, mená, frázy), ktoré som neskôr objavil v slovníkoch alebo na Continue Reading

Čo je ekológia

Ekológia (z gréčtiny: οἶκος, “house” alebo “environment”; -λογία, “study of”) je odvetvie biológie, ktoré študuje interakcie medzi organizmami a ich prostredím. Medzi predmety štúdia patria interakcie organizmov, ktoré zahŕňajú biotické a abiotické zložky svojho prostredia. Medzi zaujímavé témy patrí biodiverzita, distribúcia, biomasa a populácie organizmov, ako aj spolupráca a konkurencia Continue Reading

Čo je environmentalistika

Environmentálna veda  je interdisciplinárna akademická oblasť, ktorá integruje fyzikálne, biologické a informačné vedy (ekológia, biológia; fyzika, chémia, veda o rastlinách, zoológia, mineralógia, oceánografia, limnológia, veda o pôde, geológia, geografia (geodézia) a veda o atmosfére ) k štúdiu životného prostredia a riešeniu environmentálnych problémov. Environmentálna veda sa vynorila z oblasti prírodnej Continue Reading

Zákon zachovania energie

Vo fyzike a chémii, zákon zachovania energie hovorí, že celková energia v uzavretom systéme zostáva  konštantná, zanmená to že zostáva zachovaná v čase. Tento zákon znamená že energia nemôže byť stvorená ani zničená, môže byť len zmenená z jednej formy energie na inú. Napríklad, chemická energia sa mení na kinetickú Continue Reading