Kolobeh uhlíka

Kolobeh uhlíka je biogeochemický cyklus popisujúci systém prenosu uhlíka (v rôznych formách) medzi biosférou, pedosférou, geosférou, hydrosférou a atmosférou Zeme. Uhlík je hlavnou zložkou organických zlúčenín a aj hlavnou zložkou niektorých významných minerálov, napríklad vápenca. Spolu s kolobehom dusíka a vody, kolobeh uhlíka spoluutvára podmienky pre udržiavanie života na Zemi. Continue Reading