Kolobeh uhlíka

Kolobeh uhlíka je biogeochemický cyklus popisujúci systém prenosu uhlíka (v rôznych formách) medzi biosférou, pedosférou, geosférou, hydrosférou a atmosférou Zeme. Uhlík je hlavnou zložkou organických zlúčenín a aj hlavnou zložkou niektorých významných minerálov, napríklad vápenca. Spolu s kolobehom dusíka a vody, kolobeh uhlíka spoluutvára podmienky pre udržiavanie života na Zemi. Continue Reading

Kam sa ponáhľať ?

Takmer každý z nás sa ponáhľa. Niekedy odôvodniteľne, niekedy nezmyselne. Nahovárame si – musím tam byť o 10 minút… musím byť rýchlejší lebo na mňa iní čakajú…ak budem meškať, ľudia budú kvôli mne nervózni…musím pracovať rýchlejšie pretože som dostal viac úloh aby som vyrobil viac peňazí a musím ich urobiť Continue Reading